Wijzigingen zakelijke verzekeringen 2018

Voor 2018 zijn er voor verschillende verzekeringsproducten wijzigingen doorgevoerd.

Welke wijzigingen zijn voor mij van toepassing?
Op uw factuur kunt u de maatschappijcode en het product vinden. De maatschappijcode staat in het factuuroverzicht in de kolom ‘factuurnummer’:

V011 – Rechtsbijstand Zakelijk

De zakelijke premies worden geïndexeerd met (gemiddeld) 5%. Voor de ProRechtCombinatie Agrarisch vindt een premieverhoging plaats van 10%. De premieverhoging komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening.

A215 - Bestelauto

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto en de bestelauto aan te passen.
Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.
Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren dan wel een geclaimde schade in 2018.

A002 - Personenauto/ Bestelauto

Actualisatie polisvoorwaarden en premieverhoging

Actualisatie polisvoorwaarden en premieverhoging Door een toenemende schadelast is Assuradeuren Gilde genoodzaakt de premie voor de zakelijke personenauto en de zakelijke bestelauto aan te passen. Dit is met behoud van de huidige BM-ladder. Daarnaast worden de polisvoorwaarden aangepast naar de nieuwste versie PER18-02 cq BES18-02.

Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.

Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren dan wel een geclaimde schade in 2018.

Daarnaast is de no-claimbeschermer niet meer beschikbaar voor mutaties en nieuwe aanvragen.

A406 - Personen of Bestelauto

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto en de bestelauto aan te passen.
Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.
Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade in 2018.

A003 - Werkmateriaal

De afgelopen jaren is het totale schadebedrag voor WA-verzekeringen motorrijtuigen opnieuw gestegen. De belangrijkste redenen van de hogere schadelast zijn:

  • Het aantal verkeersongelukken en zwaargewonden neemt sterk toe.
  • De kosten van schadeherstel aan auto’s met nieuwe technologieën zijn hoger dan gemiddeld.
  • De uitkeringen en kosten bij letselschades stijgen.

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto en de bestelauto aan te passen.
Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.
Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren dan wel een geclaimde schade in 2018.

A202 - Motorrijtuigen Zakelijk

De afgelopen jaren is het totale schadebedrag voor WA-verzekeringen motorrijtuigen opnieuw gestegen. De belangrijkste redenen van de hogere schadelast zijn:

  • Het aantal verkeersongelukken en zwaargewonden neemt sterk toe.
  • De kosten van schadeherstel aan auto’s met nieuwe technologieën zijn hoger dan gemiddeld.
  • De uitkeringen en kosten bij letselschades stijgen.

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto en de bestelauto aan te passen.
Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.
Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren dan wel een geclaimde schade in 2018.

A502 - Verzuim

Assuradeuren Gilde heeft meer schades moeten vergoeden dan verwacht. Om ervoor te zorgen dat zij ook in de toekomst schades kunnen vergoeden, is het noodzakelijk de premie voor de verzuimverzekering te verhogen. U ontvangt van ons nader bericht over de exacte verhoging.

V012 - Verzuim

De polisvoorwaarden voor de verzuimverzekering zijn geactualiseerd naar de nieuwste versie. Daar waar op individuele contracten premiewijzigingen plaatsvinden, zullen wij u informeren.

A002 – Rechtsbijstand

Per 1 januari 2019 zijn de premies van de zakelijke producten aangepast. De zakelijke premies worden geïndexeerd met 2,1%. De premieverhoging komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening.

A217 - A417 - A418 - A226 Zakelijk Producten

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto, bestelauto, vrachtauto, aansprakelijkheid, gebouw, garage, werkmaterieel en bedrijfsrechtsbijstand aan te passen. Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. Uw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren(bij motorrijtuigen) dan wel een geclaimde schade in 2018.

A517 - Verzuim

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de verzuimverzekering aan te passen. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur.

A003 - Vrachtauto

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de vrachtauto aan te passen.
Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.
Uw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren dan wel een geclaimde schade in 2018.

Bekijk ook de particuliere wijzigingen

Neem contact met ons op:

0318 544 000